Autor: Milivoj Jovančević
Izdanje: 9. dopunjeno izdanje
Datum izdanja: 08.11.2016.
Broj stranica: 460
Cijena: 130,00 HRK

Izaberite jezik

Biografija - Milivoj Jovančević

 

Prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, primarijus, specijalist pedijatar.
Rođen 1956. godine u Sarajevu.

  • 1980 godine diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
  • Specijalistički ispit položio 1991.
  • Magistrirao 1985 godine (onkologija)
  • Doktorirao 2003 godine (pedijatrija)
  • 2004. mu je priznat naziv primarijus
  • Završio postdiplomske studije iz onkologije, citologije i kliničke pedijatrije.
  • Prolazi edukaciju iz područja zaštite mentalnog zdravlja (Balintova edukacija, Obiteljski centar skandinavskog Kempler instituta)
  • Doktorirao 2004 godine na temi utjecaja ratnih zbivanja na rast i razvoj dojenčadi.

Od 1981. do 1986. radi u DZ Trešnjevka.
Od 1993 radi u Domu zdravlja Trešnjevka.

Od 1993. do 2002. sudjeluje u programima pružanja psihosocijalne pomoći Hrvatskog psihijatrijskog društva u zbjegovima RH i BiH u suradnji s UNHCR-om, Save the Children Švedske i francuske humanitarne organizacije Partage.
Voditelj specijaliziranog programa pružanja pomoći majkama i dojenčadi.


Održao pozvana predavanja u Chicagu, Stockholmu, Salzburgu i Frankfurtu.
Objavio osamdesetak znanstvenih i stručnih članaka koji su objavljeni u domaćim i inozemnim stručnim časopisima (18 citiranih u SCI i CC).

Objavio knjigu „Godine prve: zašto su važne?“

Jedan od autora udžbenika „Dječja i adolescentna psihijatrija“ (Nikolić – Marangunić) i koautor udžbenika (M. Jovančević, M. Knežević i Lj. Hotujac) „Pružanje pomoći obiteljima s malom djecom u kriznim situacijama (2009.).

Od 2004. -2008. je bio predsjednik Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju.
Poseban interes iskazuje za područje organizacije pedijatrijske primarne zdravstvene zaštite i preventivne programe u dojenačkom mentalnom zdravlju.

Od 2005. vodi radnu skupinu za pedijatrijsku praksu unutar Internacionalnog društva za socijalnu pedijatriju i zdravlje djeteta – ISSOP (www.issop.org) i članom je upravnog odbora ovog društva od 2010. godine.
Od 2006. je stručni suradnik u UNICEF-ovom programu „Prve 3 su najvažnije“.
Iste godine počinje rad na Odsjeku za odgojiteljski studij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao nosilac kolegija Zaštita zdravlja i njega djece predškolske dobi.

Predaje i na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dodiplomska i poslijediplomska nastava) te na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu (dodiplomska nastava).
Od 2011. voditelj je kolegija Tjelesna trauma u djece u sklopu interdisciplinarnog specijalističkog poslijediplomskog studija „Prava djece“ pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predsjednik je nevladine udruge „Centar dječjeg zdravlja“ (www.djecji-centar.com) unutar kojeg se provode programi zdravstvenog prosvjećivanja i primarne prevencije bolesti djece predškolske dobi.